Rapporter

Här finner du rapporter framtagna av Fastighetsägarna enskilt eller i samarbete med andra organisationer. Rapporterna är uppdelade i fem kategorier; ekonomi, bostadspolitik, region-och stadsutveckling, miljö-och energi samt övrigt.