Årsredovisning

I handledningen Årsredovisning i Fastighetsföretag anger vad förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen i ett fastighetsföretag normalt bör innehålla. Det är en branschanpassad årsredovisning i juridisk person för ett medelstort, renodlat fastighetsföretag. Koncernredovisning behandlas inte i denna rekommendation.

I fråga om börsnoterade företag ställs mera långtgående krav om uppgiftslämnande än vad som ryms i denna allmänna rekommendation. 

Artikelnummer: 802001
Nyckelord: årsredovisning
Antal sidor: 66
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige
Utgivningsår: 2016