1055 Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Kontraktetsmallen används när en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand. Avtalet avser en uthyrningen till bostadsändamål.

OBS: Du vet väl att mallen även finns att använda gratis i Fastighetsägarna Dokument, vår elektroniska tjänst för standardkontrakt! Fastighetsägarna Dokument innehåller flera smarta funktioner som hjälper dig vid ifyllnad av blanketter och mallar. Välkommen att prova!

Artikelnummer: 803054
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige
Utgivningsår: 2014